kittens                     

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                              9 mei zijn er 5 kittens  geboren.

                                                                                                                                              2 katers blauw  

                                                                                                                                               2 katers lilac   

                                                                                                                                              1 poesje  lilac  

               

 

Macho Milano = besproken
Macho Milano = besproken
Mister Mike
Mister Mike = besproken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mika Yumi = besproken
Mika Yumi = besproken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magic Murphy = besproken
Magic Murphy = besproken

 

 

Maty Moos = besproken
Maty Moos = besproken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magic en M.
Magic en M.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                          Kittens uit vorige nestjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      tel. 0514 -851752 / 06 83163778

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                info@hjkop.nl

                                                                                                                                                www.hjkop.nl